Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Nasz urząd Kontakt
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Kontakt, menu 13 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Kamień

36-053 Kamień, Kamień 287
województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski
tel. (017) 855 60 61, 855 60 02, 855 67 76, fax (017) 855 77 35
e-mail: sekretariat@gminakamien.pl, http: gminakamien.pl
NIP: 814-14-04-732, Regon: 000541457

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
przez Gminę Kamień na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest:Wójt Gminy Kamień mający siedzibę Kamień 287, 36-053 Kamień

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Wójtem Gminy Kamień można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@gminakamien.pl" lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Wójt Gminy Kamień wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez inspektor@gminakamien.pl, telefonicznie pod numerem 17 85 56 061 wew. 33, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu jakim jest realizacja przez Gminę Kamień zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym oraz ustaw szczególnych nakładających na Gminę Kamień obowiązek realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

ODBIORCY DANYCH
Podmiotami, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa są np. organy wymiaru sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON)

Na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania np. podmiotom sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego..
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez rzez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych pozyskuje bezpośrednio od osób zainteresowanych
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustaw.

Metryka

sporządzono
2022-12-19 przez Majczak-Partyka Małgorzata
udostępniono
2022-12-19 13:38 przez Majczak-Partyka Małgorzata
zmodyfikowano
2022-12-20 14:09 przez Majczak-Partyka Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
13304
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.