Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Informacje Przepisy prawne Prawo miejscowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Prawo miejscowe, bieżące, menu 1034 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

  UCHWAŁY RADY GMINY KAMIEŃ UCHWALONE W 2012 ROKU
  1. UCHWAŁA Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. uchwała budżetowa na 2011 rok.

  UCHWAŁY RADY GMINY KAMIEŃ UCHWALONE W 2011 ROKU
  1. UCHWAŁA Nr XII/66/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, informacji i formularzy obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.

   • Załącznik Nr 8 ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
   • Załącznik Nr 12 ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

  2. UCHWAŁA Nr XI/61/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień.

  3. UCHWAŁA Nr XI/60/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  4. UCHWAŁA Nr XI/59/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  5. UCHWAŁA Nr XI/58/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień.

  6. UCHWAŁA Nr X/53/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 19 września 2011 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  7. UCHWAŁA Nr V/29/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

  8. UCHWAŁA Nr V/28/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kamień.

  9. UCHWAŁA Nr IV/21/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości,leśnego i rolnego.

  10. UCHWAŁA Nr IV/20/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  11. UCHWAŁA Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. uchwała budżetowa na 2011 rok.

  UCHWAŁY RADY GMINY KAMIEŃ UCHWALONE W 2010 ROKU
  1. UCHWAŁA Nr Xl/234/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  2. UCHWAŁA Nr Xl/233/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  3. UCHWAŁA Nr Xl/232/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

  4. UCHWAŁA Nr Xl/231/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień.

  5. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  6. UCHWAŁA Nr XXXVII/213/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

  7. UCHWAŁA Nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego grutów gospodarstw rolnych, na których zaprzstano produkcji rolnej.

  8. UCHWAŁA Nr XXXIII/196/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów i liczby ich punktów.

  9. UCHWAŁA Nr XXXII/192/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  UCHWAŁY RADY GMINY KAMIEŃ UCHWALONE W 2009 ROKU
  1. UCHWAŁA Nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  2. UCHWAŁA Nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  3. UCHWAŁA Nr XXVII/164/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień.

  4. UCHWAŁA Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Krzywa Wieś.

  5. UCHWAŁA Nr XXVII/162/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Podlesie.

  6. UCHWAŁA Nr XXVII/161/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowy Kamień.

  7. UCHWAŁA Nr XXVII/160/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Łowisko.

  8. UCHWAŁA Nr XXVII/159/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Prusina.

  9. UCHWAŁA Nr XXVII/158/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Górka.

  10. UCHWAŁA Nr XXV/151/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia i trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kamień na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

  11. UCHWAŁA Nr XXIII/142/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

  12. UCHWAŁA Nr XXIII/141/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


  13. UCHWAŁA Nr XXIII/140/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

  14. UCHWAŁA Nr XXIII/139/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  15. UCHWAŁA Nr XXII/136/09 Rady Gminy Kamień z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2009 rok.


  16. UCHWAŁA Nr XXII/135/09 Rady Gminy Kamień z dnia 13 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów i liczby ich punktów.

  UCHWAŁY RADY GMINY KAMIEŃ UCHWALONE W 2008 ROKU
  1. UCHWAŁA Nr XX/122/08 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kamień lub jej jednostkom organizacyjnym.

  2. UCHWAŁA Nr XIX/113/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  3. UCHWAŁA Nr XIX/112/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień.

  4. UCHWAŁA Nr XIX/111/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

  5. UCHWAŁA Nr XIX/110/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  6. UCHWAŁA Nr XVIII/102/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień.

  7. UCHWAŁA Nr XIII/76/08 Rady Gminy Kamień z dnia z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2008 rok.

  8. UCHWAŁA Nr XIII/74/08 Rady Gminy Kamień z dnia z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokości nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

  9. UCHWAŁA Nr XII/65/08 Rady Gminy Kamień z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  UCHWAŁY RADY GMINY KAMIEŃ UCHWALONE W 2007 ROKU
  1. UCHWAŁA Nr X/52/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.

  2. UCHWAŁA Nr X/51/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień.

  3. UCHWAŁA Nr VII/41/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin.

  4. UCHWAŁA Nr VII/40/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień.

  5. UCHWAŁA Nr IV/29/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw Gminy Kamień.

  6. UCHWAŁA Nr IV/27/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2007 rok.

  7. UCHWAŁA Nr IV/26/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów pobranych przez nich podatków.

  8. UCHWAŁA Nr IV/24/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokości nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

  9. UCHWAŁA Nr IV/23/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

  UCHWAŁY RADY GMINY KAMIEŃ UCHWALONE W 2006 ROKU
  1. UCHWAŁA Nr II/10/06 Rady Gminy Kamień z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

  2. UCHWAŁA Nr II/11/06 Rady Gminy Kamień z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień.

  3. UCHWAŁA Nr II/12/06 Rady Gminy Kamień z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

  4. UCHWAŁA Nr III/16/06 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

  Metryka

  sporządzono
  2012-03-07 przez
  udostępniono
  2012-03-07 01:00 przez Piotr Rząsa
  zmodyfikowano
  2017-02-08 22:22 przez Piotr Rząsa
  zmiany w dokumencie
  ilość odwiedzin
  127
  Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.