Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Komisje Stałe Rady Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Komisje Stałe Rady Gminy, bieżące, menu 1056 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Komisje Stałe Rady Gminy

Komisje Stałe Rady Gminy

Komisja Finansów i Budżetu
Przewodniczący
Serwatka Jerzy
Członkowie

Janiec Jan Piotr
Sądej Henryk
Szcząchor Józef

Do zadań komisji należą sprawy podatków lokalnych, gromadzenia dochodów i przychodów Gminy wydatkowania środków publicznych, finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Gminy, zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne, budżetu i planów finansowych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych a także zarządzania środkami publicznymi.
Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący
Sądej Henryk
Członkowie Gancarz Stanisław
Krasoń Stanisław

Sabat Zbigniew

Story Tadeusz


Do zadań komisji należą sprawy polityki gospodarczej Gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, rozwoju przedsiębiorczości w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju rzemiosła oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości i usług, dostosowywania norm prawa lokalnego do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpo-wodziowej, sprawy rolnictwa, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, zieleni gminnej i zadrzewień oraz promocji Gminy.
Komisja Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej
Przewodniczący
Partyka Antoni
Członkowie Gancarz Stanisław

Sądej Henryk


Urban Lilla Janina


Szcząchor JózefDo zadań komisji należą sprawy kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego i pomaturalnego, oświaty dorosłych, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, w tym bibliotek i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, twórczości, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturalnego i społecznego ruchu kulturalnego, kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, turystyki oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, sprawy realizacji aspiracji młodego pokolenia oraz społeczno-zawodowej adaptacji młodzieży, kształtowania polityki społecznej Gminy, sprawy rodziny, problemów socjalnych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz problemów osób niepełnosprawnych i kombatantów, walki z bezrobociem a także współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Metryka

sporządzono
2014-12-03 przez Piotr Rząsa
udostępniono
2014-12-03 01:00 przez Dawid Sączawa
zmodyfikowano
2021-06-22 16:43 przez Dawid Sączawa
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
54
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.