Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Informacje Przepisy prawne Uchwały 2006 - IV kadencja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2006 - IV kadencja, bieżące, menu 1071 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2006 - IV kadencja

Uchwały 2006 - IV kadencja

VI Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2012 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2011 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
V Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2009 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2008 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2007 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
IV Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
 1. UCHWAŁA Nr XXXVI/213/06 Rady Gminy Kamień z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami.

 2. UCHWAŁA Nr XXXVI/211/06 Rady Gminy Kamień z dnia 26 października 2006 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 3. UCHWAŁA Nr XXXVI/210/06 Rady Gminy Kamień z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Od Przychodni do Kliniki – Program Podniesienia Jakości Świadczeń Zdrowotnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kamieniu” oraz zabezpieczenia środków na ten cel.

 4. UCHWAŁA Nr XXXVI/209/06 Rady Gminy Kamień z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

 5. UCHWAŁA Nr XXXVI/208/06 Rady Gminy Kamień z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

 6. UCHWAŁA Nr XXXVI/207/06 Rady Gminy Kamień z dnia 26 października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.

 7. UCHWAŁA Nr XXXVI/206/06 Rady Gminy Kamień z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 8. UCHWAŁA Nr XXXIV/203/06 Rady Gminy Kamień z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami.

 9. UCHWAŁA Nr XXXIV/202/06 Rady Gminy Kamień z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.

 10. UCHWAŁA Nr XXXIV/200/06 Rady Gminy Kamień z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień.

 11. UCHWAŁA Nr XXXIV/199/06 Rady Gminy Kamień z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 12. UCHWAŁA Nr XXXIII/198/06 Rady Gminy Kamień z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zbycia komunalnych nieruchomości gruntowych.

 13. UCHWAŁA Nr XXXIII/197/06 Rady Gminy Kamień z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

 14. UCHWAŁA Nr XXXIII/196/06 Rady Gminy Kamień z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok.

 15. UCHWAŁA Nr XXXI/191/06 Rady Gminy Kamień z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej.

 16. UCHWAŁA Nr XXX/190/06 Rady Gminy Kamień z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont drogi gminnej Nr 108510 Krzywa Wieś - Krakowski Gościniec od km 0+000 do km 0+900” wykonywanego w ramach Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2006.

 17. UCHWAŁA Nr XXX/189/06 Rady Gminy Kamień z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przedłużenia, do dnia 31 grudnia 2006 r., czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamień.

 18. UCHWAŁA Nr XXX/188/06 Rady Gminy Kamień z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

 19. UCHWAŁA Nr XXX/187/06 Rady Gminy Kamień z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień.

 20. UCHWAŁA Nr XXX/186/06 Rady Gminy Kamień z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zabudowanej, komunalnej nieruchomości gruntowej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy.

 21. UCHWAŁA Nr XXX/185/06 Rady Gminy Kamień z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

 22. UCHWAŁA Nr XXX/183/06 Rady Gminy Kamień z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kamień.

 23. UCHWAŁA Nr XXIX/182/06 Rady Gminy Kamień z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2. 2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

 24. UCHWAŁA Nr XXIX/181/06 Rady Gminy Kamień z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

 25. UCHWAŁA Nr XXIX/180/06 Rady Gminy Kamień z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

 26. UCHWAŁA Nr XXIX/179/06 Rady Gminy Kamień z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2006 rok.

 27. UCHWAŁA Nr XXIX/177/06 Rady Gminy Kamień z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Kamień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 28. UCHWAŁA Nr XXIX/176/06 Rady Gminy Kamień z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.

 29. UCHWAŁA Nr XXIX/175/06 Rady Gminy Kamień z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

 30. UCHWAŁA Nr XXIX/174/06 Rady Gminy Kamień z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

 31. UCHWAŁA Nr XXIX/173/06 Rady Gminy Kamień z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień.

Uchwały Rady Gminy Kamień - 2005 rok

Metryka

sporządzono
2010-06-21 przez
udostępniono
2010-06-21 02:00 przez Marcin Laufer
zmodyfikowano
2012-02-28 10:52 przez Marcin Laufer
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
45
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.